Sybille Sasse

Felix Joly

7 ans

NON-UNION

 

Lea-Rose Joly

8 ans

NON-UNION

 

Barbara Jones

NON-UNION

 

Nicole Jones

ACTRA

   

Milan Juneau

2 ans

NON-UNION

 

Sybille Jussome

NON-UNION

 

Cole K. McKenzie

ACTRA

 

Daniel Karpinski

NON-UNION

 

Abdulilah Kassem

NON-UNION

 

Nicole Kawalez

NON-UNION

   

Sandra Kawlowski

ACTRA

     

Rob Kemp

ACTRA

   

Iaroslava Kerestech

NON-UNION

   

Rakin Khokhar

4 ans

NON-UNION

 

Zack Kifell

ACTRA

 

Albert Kingston

ACTRA

 

Julia Kininmonth

NON-UNION

   

Christine Kivenko

NON-UNION