Sybille Sasse

Nicole Jones

ACTRA

   

Hugo Julien

NON-UNION

 

Milan Juneau

3 ans

NON-UNION

 

Sybille Jussome

NON-UNION

 

Cole K. McKenzie

ACTRA

 

Daniel Karpinski

NON-UNION

   

Abdulilah Kassem

NON-UNION

 

Nicole Kawalez

NON-UNION

   

Rob Kemp

ACTRA

   

Rakin Khokhar

6 ans

NON-UNION

 

Zack Kifell

ACTRA

 

Albert Kingston

ACTRA

 

Julia Kininmonth

NON-UNION

   

Shawn Korzeniewski

13 ans

NON-UNION

   

Irene Koszil

NON-UNION

 

Valeri Koudriavtsev

UDA stagiaire, ACTRA

 

Jo Krasevich

SAG/AFTRA

     

Alex Kudrytsky

UDA, ACTRA